Raad van bestuur

Zorgkoepel West-Friesland wordt momenteel bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur benoemd door de raad van toezicht. De profielschets voor het lid van de RvB met een medische achtergrond (functie momenteel nog vacant) dient te worden goedgekeurd door de WFHO. Zij heeft eveneens het recht om een eenmalige niet bindende voordracht te doen voor het medisch lid van de RvB. Het Westfriesgasthuis, één van de grondleggers van het Diagnostisch Centrum, heeft ook het recht een eenmalige niet bindende voordracht te doen.

Bestuur

JBp20150611-3686 - Stefan

De heer drs. S.J.J. (Stefan) Koomen

Na het afronden van zijn studie economie aan de Universiteit van Amsterdam in 2000 werkte Stefan Koomen als manager in de financiële dienstverlening en de zorgsector. Hij is een bevlogen bestuurder die zich namens de Zorgkoepel graag inzet voor het behoud van de unieke positie van deze regio. Met korte lijnen tussen huisartsen en medisch specialisten, de beste diabeteszorg ter wereld en de laagste zorgkosten van Nederland. Om die positie te houden is het volgens Stefan van belang dat we voorop blijven lopen in de veranderingen en blijven vernieuwen door de zorg te organiseren rondom te patiënt en ambitieuze doelen te stellen. Binnen de raad van bestuur is Stefan Koomen verantwoordelijk voor de zorgprocessen binnen DCWF, HAPWF en KZWF, de relatie met de zorgverzekeraars en crisismanagement huisartsenzorg.
De functie medisch lid Raad van Bestuur is momenteel nog vacant.