ICT & HiX Update

Niet aangekomen waarneemberichten hap – probleem met Zorgring

Er blijven wisselend problemen met het ontvangen van waarneemberichten van de HAP in het HIS van de huisarts. Na veel onderzoek is gebleken dat de waarneemberichten vanuit HiX wel bij Zorgring aankomen echter berichtgeving vanuit Zorgring naar het HIS, gaat niet altijd goed. Zorgring werkt er hard aan om dit probleem op te lossen.

LSP

De LSP-koppeling werkt momenteel niet, dit heeft te maken met de certificaten. Er is een nieuw certificaat aangevraagd.

Inloggen HAP Portaal voor assistenten (=HiX account voor nodig)

Het is voor dokters-assistenten nu mogelijk om in te loggen op het HAP-portaal, waarbij de huisarts-assistent alleen toegang heeft tot het patiënt gedeelte voor de volgende gegevens:

  • Patiënt zoeken;
  • Patiëntgegevens; (inzien gegevens + aanpassen bestaande overdracht);
  • Behandelbeperking; (invoeren);
  • Consulten.

Voor het inloggen is een Chipsoft HIX-account nodig. Deze kan door de huisarts kan voor maximaal twee assistentes per praktijk aan een account aanvragen.

Aanvragen HiX account:

Voor het aanvragen stuur je een email naar services@zorgkoepelwf.nl met de volgende gegevens:

  • Voornaam + achternaam Assistent;
  • Mail adres;
  • Telefoon nummer (collegiale lijn);
  • UZI pas gegevens*.

*Indien dit niet mogelijk is, zal er een zogenaamde token op de smart phone moeten worden geïnstalleerd. Instructies volgen na aanmelden.

Inloggen HAP portaal op een iMac

Het is nu ook mogelijk om via een iMac in te loggen op het happortaal. Zie hiervoor de vernieuwde procedure op haweb https://haweb.nl/do/document?id=3714172-646f63756d656e74 of download hier de bijlage zorg-portalen-inlogprocedure_v1.1 (Versie 2)

Portaal HAP – feedback / contact personen nu zichtbaar

Wanneer een huisarts inlogde op het HAP-portaal om de feedback te checken, om bijvoorbeeld te reageren was soms een contactpersoon niet direct zichtbaar bij de selectie van een feedback, dit is nu wel het geval.

Voortaan wordt in alle gevallen de contactpersoon gevuld onder de kopjes ‘Beantwoorde feedback’ en’Uitgezette feedback’. Wanneer een feedback-item wordt geselecteerd en de details inzichtelijk zijn, is het nu ook duidelijk wie de contactpersoon van de betreffende feedback is.

Behandelbeperking / wensen formulier HAP portaal aangepast

De vragen die op het regionaal gebruikte (papieren) formulier worden gebruikt, zijn overgenomen in de vragenlijst op het HAP portaal.

HiX UPDATE

Meerdere recepten opvoeren – met muis over recept en klik nogmaals

Er is een verzoek binnen gekomen om meerdere recepten achter elkaar in te kunnen voeren, hiervoor is de “nogmaals” functie ingebouwd.

Deze functie komt beschikbaar nadat het eerste recept is voorgeschreven. Als men met de muis over het reeds voorgeschreven recept gaat, verschijnt de optie “Nogmaals”, kom je gelijk weer in het voorschrijf scherm:

fotonieuwsbrief2

Opvragen overzicht consultregistraties traag

Het overzicht ‘Consultregistraties’ in combinatie met het supervisiefilter was traag doordat een verkeerde index werd gebruikt. Deze situatie is verholpen.

Sneltoetsen

Met de toets combinaties alt+V en alt+Q kunnen respectievelijk het ‘Voorblad’ en ‘Naslag’ worden geopend.