‘Aanvraagformulieren zijn aan verandering onderhevig. Bij triviale veranderingen laten we de oude formulieren uit faseren, bij urgente veranderingen vragen wij jullie de oude formulieren te vervangen door nieuwe. Op de DCWF website staan altijd de nieuwste versies van de aanvraagformulieren. Van leveranciers horen we dat soms nog versies van jaren geleden gebruikt worden. Het versie nummer staat rechts onder klein gedrukt verticaal op het formulier en kan bij een oude datum vergeleken worden met de online versie. https://dcwf.nl/verwijzer/formulieren/

 Vaatlab

Voor het vaatlab is de versie van maart 2020 leidend. Hierop staat een nieuw telefoonnummer, hetgeen van belang is bij het maken van de afspraak.

Klik hier

Longgeneeskunde

Hoewel het door Corona nu alleen mogelijk is om diagnostische spirometriën aan te vragen bij poli longgeneeskunde is door de longgeneeskunde wel verzocht het juiste formulier te gebruiken en zo volledig mogelijk in te vullen.

Klik hier voor meer informatie over het gebruik van de formulieren en het formulier zelf.

Diagnost-IQ

De nieuwe versie van het formulier van KCL ligt as we speak bij de drukker. Op de nieuwe versie staan alle nieuwe prikpunten.

Histologie

Er komt zeer binnenkort een gewijzigd formulier voor weefselafname voor de pathologie (cervixcytologie buiten beschouwing).

Klik hier voor meer informatie.

Medische Beeldvorming

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht kan via het KCC altijd een spoedafspraak voor dezelfde dag worden gemaakt indien dat vanwege de klinische toestand noodzakelijk is. De patiënt kan zelf het KCC bellen, de huisarts hoeft dat niet te doen.

Klik hier voor meer informatie.

MDL

Aanvragen voor diagnostische scopien -gastro en colo- worden bij voorkeur via Zorgdomein aangevraagd. Wanneer dit niet digitaal lukt gebruik dan:

https://dcwf.nl/verwijzer/files/2020-11-DCWF-Aanvraagformulier-Gastroscopie.pdf

https://dcwf.nl/verwijzer/files/2020-11-DCWF-Aanvraagformulier-Colonoscopie.pdf

KCL in Zorgdomein

Bij Diagnost-IQ is het belangrijk dat een patiënt bij bloedafname altijd over het ZD-nummer beschikt dat bij die betreffende order hoort. Op dit moment kan alleen op poli 7 al geprikt worden zonder dat de patiënt een aanvraagformulier bij zich heeft. Het scheelt wanneer de patiënt naast zijn ID kaart ook het ZD-nummer bij zich heeft. Dit is vooral omdat er soms meerdere ZD-aanvragen in de computer staan en de laborante niet weet welke ze zou moeten kiezen.

MML in Zorgdomein

Voor microbiologische aanvragen dient er altijd een ZD print meegegeven te worden. Je hoeft dan het papieren aanvraagformulier in het kant en klaar doosje niet meer in te vullen. Uiteraard moeten de buisjes WEL geïdentificeerd worden met de bijgeleverde stickers. Hier kan het ZD-nummer op worden ingevuld.