Voor de declaraties naar de Zorgverzekeraar over het 3e kwartaal 2021 ontvingen wij relatief veel afwijzingen van patiënten op basis van:
– WLZ (Wet Langdurige zorg) indicatie
– woonachtig buiten de regio West-Friesland en Wieringermeer

Patiënten met een WLZ indicatie zijn veelal permanent of tijdelijk opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis.
De peildatum voor indicatie WLZ en declaratie periode, in dit geval 1-7-2021 is hierin leidend.
De vergoeding voor Ketenzorg West-Friesland komt hiermee te vervallen.

Patiënten woonachtig buiten de regio West-Friesland en Wieringermeer zijn veelal kortgeleden verhuisd.
De peildatum van de declaratie periode in combinatie met de BRP (Basisregistratie Personen) in dit geval 1-7-2021 is hierin leidend.
De vergoeding voor Ketenzorg West-Friesland komt hiermee te vervallen.

Het verwerken van deze afwijzingen en correcties vraagt veel inzet van de zorg- en financiële administratie.
Het is daarom wenselijk afmeldingen tijdig door te geven aan de Ketenzorg, dit kan via de mail: services@zorgkoepelwf.nl