Achterstandsfonds
Toelichting voor regio West-Friesland

Doel Achterstandsfonds
Het doel van het Achterstandsfonds is ‘Het ondersteunen van huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg en het werkplezier van de huisarts te bevorderen, door het financieren van projecten gericht op het voorkomen en verhelpen van knelpunten die door de huisartsenpraktijken worden ervaren’.

De rol van ZONH, huisartsenkoepels en huisartsen
ZONH coördineert de achterstandsfondsgelden voor de regio Noord Holland (m.u.v. Amsterdam en het Gooi). De afspraak is dat ZONH huisartsenpraktijken niet direct benadert, de communicatie verloopt via huisartsenkoepels. ZONH verzorgt informatie voor nieuwbrieven, websites, etc. Een huisarts of huisartsenpraktijk(en) stelt de projectaanvraag op (op verzoek verzorgt ZONH de aanvraag). Vervolgens stuurt ZONH de aanvraag naar de adviescommissie, die bestaat uit afvaardiging van de zorgverzekeraars (Zilveren Kruis en VGZ), een huisarts (Ton van Eerden) en een ZONH medewerker (Maaike de Wit). De adviescommissie keurt de aanvraag wel of niet goed. ZONH regelt de betaling voor ieder project en zorgt dat ieder project aan het eind van het jaar geëvalueerd wordt.

Voorbeelden
ASF draagt bijvoorbeeld bij aan:

  •  Krachtige basiszorg in Haarlem Oost;
  •  Laaggeletterdheidsscan (via mail aan te vragen);
  •  Tolkentelefoon en toolkit anderstaligen;
  •  Project werkdrukverlichting (in Kersenboogerd)

Meer informatie
Op de website: www.zonh.nl/achterstandsfonds is meer informatie te vinden. Contactpersonen ZONH zijn Marjolein Backer en Maaike de Wit
Mail: achterstandsfonds@zonh.nl