InEen toetst jaarlijks de uitkomsten van de geleverde ketenzorg per zorggroep aan de hand van 8 landelijke kwaliteitsindicatoren. Onze regio scoort in vergelijking met andere zorggroepen v.w.b. ketenzorg 2020 en voorgaande jaren schrikbarend laag. Dit is reden voor de WFHO en ZWF om te reflecteren op het huidige én toekomstige kwaliteitsbeleid. Het WFHO-bestuur wil dit urgente vraagstuk onder de aandacht brengen van haar leden en heeft KZWF opdracht gegeven om te komen tot een plan van aanpak.

We willen inzetten op goede huisartsenzorg in de regio, ook voor mensen met een chronische aandoening. Deze zorg moet toegankelijk, toetsbaar en transparant zijn met zo min mogelijk administratieve belasting.

Met de ondersteuning vanuit kaderhuisartsen en medewerkers van ZWF en door het aanbieden van scholingen, casuïstiekbesprekingen en ICT ondersteuning moet het mogelijk zijn om collectieve afspraken te halen én uitbetaald te krijgen.

Binnenkort ontvangt u namens de kaderhuisartsen een brief waarin zaken toegelicht worden. Graag gaan we samen met de huisartsen en praktijkondersteuners aan de slag om de uitkomsten vanaf 2022 te verbeteren.