In 2018 is de Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement verschenen (NHG/NIV/NVVC 2018), een aanvulling op de NHG-Standaard CVRM (zie MDR/NHG Standaard Cardiovasculair risicomanagement). Het lipidenspectrum hoeft niet meer nuchter bepaald te worden. Bij een niet-nuchtere plasmatriglyceridenwaarde > 5 mmol/l wordt geadviseerd opnieuw maar dan wel nuchter het lipidenspectrum te laten bepalen. Ofschoon bij de bepalingen in Zorgdomein tenminste tot het einde van het jaar nog de opmerking ‘nuchter’ is vermeld, kan de patiënt geïnstrueerd worden dat de bloedafname dus niet nuchter hoeft te zijn! Wellicht ten overvloede: de referentiewaarden bij de bepalingen van het lipidenspectrum gelden voor een nuchteer afname en kunnen afwijken van de niet-nuchtere bepaling. Natuurlijk wordt bij een lipidenspectrum aanvraag ook regelmatig een glucose aangevraagd. De beoordeling of je een nuchtere of niet nuchtere glucose bepaling wenst wordt dus in veel gevallen primair leidend of de patient nuchter moet of niet nuchter hoeft te zijn. We verwachten dat deze verandering voor de patienten heel erg prettig zal zijn maar ook voor betere spreiding van drukte op de prikpunten zal zorgen.

Zie blz 242 van de Multidisciplinaire Richtlijn CVRM tav normaalwaarden van het lipidenspectrum en indicatiegebied van nuchter en niet-nuchter bepalen van het lipidenspectrum. https://richtlijnen.nhg.org/multidisciplinaire-richtlijnen/cardiovasculair-risicomanagement-cvrm