VGZ heeft Starlet gecontracteerd als centrale inkoper van 1e lijns laboratorium diagnostiek in de regio West Friesland. Comicro en Diagnost-iQ zijn onderaannemer van Starlet en worden daarom binnen Zorgdomein niet aangemerkt als ‘gecontracteerd’. Laboratorium onderzoeken worden voor patiënten (met in acht neming van het eigen risico) nog steeds vergoed.