Betreft: deelname COVID Early Warning Systeem | identificatie hoog-risico patiënten

Beste huisarts,

Wij nodigen u graag uit deel te nemen aan het COVID Early Warning Systeem (EWS), onderdeel van de regionale monitor. Het EWS is een initiatief van COVID DATA NL en wordt als een project in uw regio uitgevoerd door ROAZ Noord-Holland & Flevoland.

Wat is het COVID Early Warning Systeem?

Dit systeem verrijkt data en kennis met een voorspellend algoritme dat helpt om hoogrisicopatiënten te detecteren. Dit zijn patiënten met een hoger risico op ernstige complicaties door COVID-19, vaak gevolgd door een ziekenhuis- of IC-opname, of zelfs overlijden.

Wat is het doel van het COVID Early Warning Systeem?

  • Inzicht bieden in het aantal besmettingen in uw eigen patiëntenbestand, de wijk en de regio en het ondersteunt u bij de behandeling van de patiënten met een hoog-risico profiel;
  • Beter voorspelbaar maken van de verwachte zorgvraag en benodigde zorgcapaciteit bij het ziekenhuis, de thuiszorg en het verpleeghuis;
  • Vroeg detectie van patiënten met een hoog-risico profiel, die met voorrang gevaccineerd kunnen worden.

Hoe werkt het COVID Early Warning Systeem?

Na aanmelding wordt uw HIS gekoppeld aan de regionale monitor welke bereikbaar is via uw Mijn INSZO account. Na inloggen op Mijn INSZO ziet u de dashboard COVID DATA Insight, zoals in dit instructiefilmpje.

Vergoeding voor invullen vragenlijst

Als een COVID positieve patiënt wordt gemeld, vult u een korte vragenlijst in uw HIS. Dit neemt maximaal een minuut per patiënt in beslag. U krijgt hiervoor een vergoeding. Meer uitleg hierover: NL COVID-registratie in uw HIS.

Deelname COVID Early Warning Systeem

Van Stizon ontvangt u binnenkort een email met een digitaal machtigingsverzoek, waarmee u kunt aangeven te willen deelnemen. Voor meer vragen en antwoorden inzake het COVID Early Warning Systeem verwijzen wij u naar de website van COVID DATA NL , staat uw vraag hier niet bij neem dan contact op met Isabella Becker van de Zorgkoepel.

Uitbreiding productportfolio Mijn INSZO – wetenschappelijke studies & administratieve lastenverlichting

Bij het inloggen bij Mijn INSZO komt er naast het EWS de komende week twee nieuwe tegels beschikbaar in het portaal met de vraag aan te geven of u wilt bijdragen aan:

Wetenschappelijke studies Amsterdam UMC (zie bijlage 1)
De wetenschappelijke studies Cohort en Hoorn, ARREST en RESCUED onder regie van Prof. Dr. Petra Elders, hoogleraar Huisartsengeneeskunde Amsterdam UMC & kaderarts Diabetes Zorgkoepel West-Friesland.

Administratieve lastenverlichting

Hiermee geeft INSZO op basis van uw HIS gegevens per kwartaal inzicht in de geïncludeerde patiënten per keten inclusief de criteria waarop dit is bepaald. Dit overzicht wordt vervolgens door KZWF gebruikt worden voor de declaratie. Hiermee kan in de toekomst het handmatige aan- en afmelden van patiënten vervallen.

Met vriendelijke groet,

Mede namens,

-De ROAZ Stuurgroep Early Warning Systeem Noord Holland – Flevoland

-Prof. Dr. Petra Elders, hoogleraar Huisartsengeneeskunde Amsterdam UMC & kaderarts Diabetes KZWF

-WFHO, Ed Verberne en Annet Wind

Jeroen Frequin, Bestuurder Zorgkoepel West-Friesland

 

 

Bijlage 1

Wist u dat er nog andere onderzoeken in uw regio lopen?

Diabetes Zorgsysteem Cohort en Hoorn studies

Sinds 1990 worden alle patiënten met type 2-diabetes van KZWF voor wetenschappelijk onderzoek gevolgd in het diabetes zorgsysteem cohort van de afdeling huisartsgeneeskunde van Amsterdam UMC.  Dit gebeurt met niet naar de persoon herleidbare gegevens en voldoet aan de wetgeving van de AVG. Daarnaast heeft 50% van de patiënten schriftelijk toestemming gegevens om informatie op te vragen bij o.a. huisartsen en ziekenhuizen. Van deze mensen worden jaarlijks morbiditeitsgegeven gegevens geëxtraheerd uit het HIS van de huisartsen die aangesloten zijn bij KZWF en hier toestemming voor hebben gegeven.  Ook deze extracties voldoen aan alle wetgeving.  Nadere informatie over dit onderzoek vindt u hier.

ARREST cohort

AmsteRdam REsuscitation STudies (ARREST) doet onderzoek naar plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis in de provincie Noord-Holland. De ARREST studie brengt risicofactoren voor het optreden van een plotselinge hartstilstand in kaart. De patiënten uit het ARREST cohort die de hartstilstand hebben overleefd, hebben ons toestemming gegeven om patiëntgegevens op te vragen. Helaas overlijdt een groot percentage tijdens of na de reanimatie en kan aan deze patiënten geen toestemming gevraagd worden. U kunt als huisarts gegevens delen van deze personen ten behoeve van het onderzoek. Lees meer over deelname aan ARREST.

RESCUED studie

Met de RESCUED-studie willen wij aanknopingspunten vinden om mensen met een verhoogde kans op een plotse hartstilstand eerder te identificeren in de 1e lijn. Hiervoor zijn de huisartsendata onmisbaar, o.a. omdat 40-50% van de patiënten met een acute hartstilstand niet eerder bij een cardioloog is geweest. Voor de RESCUED-studie zijn gegevens uit huisartsendossiers nodig van patiënten die een plotse hartstilstand hebben gehad en van vergelijkbare mensen zonder plotse hartstilstand (cases en controles). U kunt hier als huisarts aan bijdragen. Lees meer over RESCUED. Lees meer over RESCUED.

Informatiebrief over COVID in PDF