Het ZWF crisisteam is na een terugblik op afgelopen half jaar (weer) actief in de lucht!

Het ZWF crisisteam is achter de schermen in klein gezelschap actief gebleven in het volgen van de situatie rondom COVID-19 landelijk en in onze regio, deelname aan overleggen binnen het ROAZ. De toename in het aantal besmettingen landelijk is zorgelijk, het is de vraag wat dat gaat betekenen voor de zorg in de komende tijd (naast het reguliere griep seizoen). We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en waar nodig zullen wij weer opschalen. Ondertussen evalueren we de afgelopen periode met ons crisisteam, de HAGRO-crisis coördinatoren en onze ketenpartners en zullen de ‘lessons learned’ verwerken. Sinds week 35 verschijnt de nieuwsbrief weer en we zullen afhankelijk van de situatie en behoefte de frequentie uitbreiden.