Sinds 2013 heeft DCWF POCT CRP meters aangeschaft die in bruikleen geplaatst staan bij huisartspraktijken die hiertoe verzocht hebben. Destijds zijn huisartsen in de regio hierover geïnformeerd. De CRP bepaling wordt in de NHG standaarden primair ingezet bij acuut hoesten. Bij twijfel over een viraal of bacterieel infect kan de CRP bepaling bijdragen om een keuze te maken ten aanzien van de behandeling.

De investering in deze apparaten is voor DCWF nu te groot om hier op dit moment mee door te gaan. De ingestelde werkgroep (zie “voortgang DCWF”) zal ook een advies uitbrengen ten aanzien van de aanschaf van deze POCT CRP apparaten die ingezet kunnen worden in de huisartspraktijk.