Na het aanpassen van de werkafspraak UWI op de HAP conform de NHG standaard is er een forse toename van het aantal controles van urine’s op de HAP. Dit kost de triagiste enorm veel tijd. De triagisten doen hun uiterste best om aan de telefoon duidelijk te maken dat urine controle bij de eigen huisarts plaatsvindt, en antibiotica vaak niet geïndiceerd is, en in principe alleen bij koorts, flankpijn en toenemend ziek zijn (urine)controle op de HAP nodig is. Dit leidt vaak tot (lange) gesprekken aan de telefoon, omdat patiënten gewend waren om bij herkennen van de klachten een AB kuur voorgeschreven te krijgen. De kwalicie houdt aan de huidige werkafspraak vast. Het verzoek hierbij is om als huisarts de triagiste te ondersteunen bij het volgen van de werkafspraak. Ondersteun de triagiste bij het advies om de klachten aan te zien, veel te drinken en urine zo nodig bij eigen huisarts te laten controleren. Adviseer niet alsnog een antibioticakuur als dit volgens de werkafspraak (en NHG standaard) niet hoeft (dan heeft de triagiste “voor niets” haar best gedaan). Hierbij volgt ook het verzoek om als huisarts bij die patiënten die regelmatig last van uwi’s hebben, duidelijke afspraken te maken over het nut van antibioticagebruik en afspraken over eventuele uitgestelde recepten, om het aantal telefonische consulten over uwiklachten naar de HAP op termijn te verminderen.