Merlynn Huisman werkt nu 2 jaar als POH in een huisartsenpraktijk in Hoorn en het gaat steeds beter. Ze doet sinds januari 2021 ook ouderenzorg. “Het loopt lekker, al was de start best lastig. Het was echt zoeken in het begin, vooral de eerste MDA’s (multidomeinanalyses).” Ze heeft via ZWF een buddy gekregen en met haar meegekeken. Ze gebruikt een onderwerpenlijst voor de MDA en voert het gesprek met de oudere met de domeinen in haar hoofd. Ze maakt aantekeningen op papier volgens het SFMPC format en vraagt eventuele opengebleven domeinen na. Na 1 tot 1,5 uur is ze weer op de praktijk en werkt de MDA uit. Ze plant meteen acties en gebruikt het aangereikte zorgplan format. Ze heeft wekelijks, op een vast moment, overleg met de huisarts over haar bevindingen en de uit te zetten acties. Ze leert steeds beter om ook de familie van de patiënt en haar eigen netwerk in te zetten hierbij. Het zorgplan wordt digitaal ingevuld en aan het dossier van de patiënt gekoppeld, net als het MDA en een actueel overzicht van de medicatie. Het organiseren van MDO’s moet nog. Er is wel een kennismakingsgesprek geweest met de SO die gekoppeld is aan hun praktijk en die wil wel helpen met de opzet van MDO’s. Er zijn nu ca. 26 ouderen geïncludeerd en Merlynn heeft in principe 4 uur per week hiervoor. Daarnaast werkt ze in dezelfde praktijk als POH-S. De werkzaamheden voor de ouderenzorg verspreid ze over de dagen.

Merlynn vindt de korte lijnen met de huisartsen heel belangrijk. Ook zij ervaren deze manier van werken positief, al zijn zij ook nog zoekende m.b.t. samenwerking SO’s etc. De huisartsen geven aan dat Merlyn hen meer mag inzetten voor overleg en het doen van acties. Daarnaast doen zij samen met Merlyn de medicatiereviews. Straks wordt dat meegenomen bij de MDO’s en wordt ook de SO en de apotheker betrokken.

Merlynn: “Luister naar de oudere zelf. Ouderenzorg is zorg op maat, iedere oudere is anders. Vaak vraag ik de oudere “welk cijfer geeft u uw leven momenteel?”. Soms zie je veel lichamelijke ziekten, maar ervaart de oudere zelf weinig hinder. Waarom zou jij dan die piepende ademhaling aanpakken?”.