Regionaal contrateren GLI in multidisciplinaire samenwerking

Zorgkoepel West-Friesland heeft voor 2022 de GLI regionaal gecontracteerd. De Zorgkoepel maakt hierover afspraken met zorgverzekeraar VGZ en werkt met een projectgroep aan de realisatie van een regionaal dekkend GLI aanbod in West-Friesland. In de projectgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

 • Gemeenten (gemeente Hoorn)
 • Welzijn (Stichting Netwerk)
 • Fysiotherapeuten (Coöperatie West-Friese fysiotherapeuten)
 • Diëtisten (Dieet Compleet)
 • Leefstijlcoaches (Fit lifestylecoaching)
 • Praktijkmanagers dagpraktijken / gezondheidscentra (Gezondheidscentrum Kersenboogerd)
 • Manager huisartsenzorg (ZWF)
 • Huisarts Walter Bouwmans

De projectgroep verkent op welke manier de GLI zo goed mogelijk in de regio uitgerold kan worden en beschikbaar is voor de doelgroep. Speerpunten hierbij zijn:

 • Hoofdaannemerschap van ZWF met facilitatie van systemen, materialen en (kwalitatieve) doorontwikkeling
 • Vergroten van bekendheid van GLI bij verwijzers en doelgroep GLI
 • Regionale verspreiding van het aanbod en balans in vraag en aanbod
 • Samenwerking tussen leefstijlcoaches (verkorten van de wachttijd voor deelnemers)
 • Samenwerking tussen leefstijlcoaches en mede uitvoerders van de GLI programma’s
 • Samenwerking met gemeente en welzijn

Neem contact op met de projectleider voor meer informatie en bij vragen.

Esther Zuijderduijn mail: e.zuijderduijn@zorgkoepelwf.nl telefoonnummer: 0646055418

Aansluiten als GLI-aanbieder
Zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in het aanbieden van een GLI (Cool, Beweegkuur, SLIMMER) via de Zorgkoepel kunnen contact opnemen met e.zuijderduijn@zorgkoepelwf.nl U dient ten minste te beschikken over competenties van HBO-leefstijlcoach met

 • registratie in BLCN en KABIZ of
 • aantekening leefstijlcoach GLI met vermelding in kwaliteitsregister van eigen beroepsgroep. Betreft fysiotherapeuten en diëtisten

Daarbij geldt voor alle interventies dat de GLI-aanbieder de startscholing voor deze interventie gevolgd heeft en beschikt over een geldige licentie.

Verwijzen
Deelname aan de GLI is alleen mogelijk na verwijzing van de huisarts (of medisch specialist). De verwijzing is mogelijk op basis van de NHG standaard obesitas en Zorgstandaard Obesitas.

Dit betekent:

 • Personen met obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2 )
 • Personen met overgewicht (BMI ≥ 25 kg/m2 ) in combinatie met een risicofactor* en/of co-morbiditeit**

*Risicofactor: ernstig vergrote buikomvang (≥ 102 cm bij mannen en ≥ 88 cm bij vrouwen) of de aanwezigheid van andere risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ) **Co-morbiditeit: DM2, cardiovasculaire aandoeningen, slaapapneu of artrose

Coderen verwijzing GLI in HIS Voor het registreren van deelname aan de GLI wordt geadviseerd de diagnostische bepaling 3927 ‘deelname Gecomb.Leefstijl Interv. (GLI)’ te gebruiken. Dit is een door NHG vastgestelde code en staat beschreven als deelname Gecomb.Leefstijl Interv. Zie ook: Bepalingen NHG

Verwijsproces Er wordt gewerkt aan het inrichten van een optimaal verwijsproces dat alle partijen ondersteunt. De informatie over het verwijsproces wordt geactualiseerd zodra er meer bekend is.