In het voorjaar heeft de firma Roche gratis bloedsuikermeters en glucose strips beschikbaar gesteld. Dat doen ze nu niet meer. Wél kunnen patiënten in aanmerking komen voor een gratis starterspakket (meter + 50 strips + lancetten) als zij bereid zijn om na respectievelijk 1 en 3 maanden een internet vragenlijst in te vullen.

Aanvullende voorwaarde is dat zij niet al de Roche instant check meter gebruiken. Mocht u een patiënt in gedachte hebben die daar mee geholpen zou zijn, dan kunt u contact opnemen met het expertiseteam (diabetesverpleegkundigen@ketenzorgwf.nl). Zij zullen de meter dan aan de patiënt verstrekken.