Aan de huisartsen betrokken bij Huisartsenpost West-Friesland, Zorgkoepel West-Friesland werkt voor huisartsen en wil huisartsen in de ANW-zorg op de huisartsenpost (HAP) optimaal ondersteunen en faciliteren. We zijn benieuwd naar uw mening en ervaringen als huisarts op de Huisartsenpost West-Friesland.Om meer inzicht in te krijgen in de tevredenheid over het werken op de HAP is er een vragenlijst gemaakt.

De vragenlijst bestaat uit acht hoofdvragen en een mogelijkheid voor een algemene toelichting.Invullen kost minder dan twee tot drie minuten van uw tijd en is mogelijk tot 10 april. De reacties worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot u als persoon.De uitkomsten van het onderzoek worden besproken binnen de deelnemersraad en ALV.

Waarna er verbetermaatregelen geïnventariseerd en uitgezet gaan worden. Via deze link gaat u naar de vragenlijst.