Hoe is deze visie tot stand gekomen?

Nadat begin 2020 de Zorgkoepel in iets rustiger vaarwater gekomen is heeft het management team (MT) gereflecteerd op de bestaande visie van de organisatie. Het MT was van mening dat:

  • Onvoldoende duidelijk was wie de belangrijkste klant van de Zorgkoepel was. Voor wie doen wij het? Huisarts, patiënt, andere zorgorganisaties, allemaal?
  • Onvoldoende duidelijk was welke ambitie door de Zorgkoepel werd nagestreefd. Welke doelen streven wij na? Wanneer zijn deze gehaald?

We vonden het belangrijk om meer focus aan te brengen. En stil te staan bij ons bestaansrecht (wie is je klant, wat wil je betekenen voor je klant), onze ambitie (wat zijn de concrete doelen), kernkwaliteiten (waar moet je goed in zijn om je ambitie te halen) en kernwaarden (hoe gaan wij met elkaar om). Via workshops en afstemmomenten met WFHO bestuur, medewerkers en Raad van Toezicht is een helder resultaat neergezet. De dienstverlening aan de huisarts staat hierin centraal. Voor haar/hem doen we het. En wat we doen willen we heel goed doen. Wij willen dat onze dienstverlening een waardering van een 8 verdient.

We zijn er nog niet, en horen daarom graag van u wat we al goed doen en wat beter kan.

Ook willen we samen met en voor de huisartsen in de regio nieuwe faciliterende diensten ontwikkelen. Zodat je als huisarts hoge kwaliteit patiëntenzorg kunt blijven bieden. De O&I gelden zijn hiervoor beschikbaar.

Binnenkort komen we graag langs bij de praktijken om hierover met jullie in gesprek te gaan. Vanwege corona niet zoals gebruikelijk tijdens de lunch, maar liever aan het einde van de dag. We horen graag jullie feedback op onze bestaande dienstverlening en ideeën over wat we nog meer of anders voor jullie kunnen betekenen.