2019-6 Stefan en Ed

 1. Kunnen jullie kort toelichten wat het regioplan inhoudt?
  De kernboodschap is: ‘Samen voor kwalitatief goede huisartsgeneeskundige zorg’. Met als doelstelling garanderen en waarborgen van de kwaliteit, ook voor de toekomst. Het werkplezier van de huisartsen staat hierbij hoog in het vaandel. ‘Dokters in the lead’ is een belangrijk uitgangspunt van dit plan; om zelf in de regie te zijn over de eigen toekomst en daar een duidelijk beeld bij te hebben als huisartsen. De huisartsen leveren met name de basiszorg, de Zorgkoepel zorgt ervoor dat de zaken die onder de Zorgkoepel vallen – ketenzorg, huisartsenpost en diagnostiek – zo optimaal mogelijk gerealiseerd worden vanuit inhoud en organisatie. We hebben elkaar nodig en we kunnen alleen maar, door goed overleg, elkaar versterken in de kwaliteit.
 1. Hoe zien jullie de toekomst van de huisartsenzorg in de regio? En waaruit bestaat ‘samen’?
  Eén organisatie die de verantwoordelijkheid neemt voor de huisartsgeneeskundige zorg in de regio is waar we aan toe zijn: één gezicht, één eigenaarschap van de huisartsen waar we het al lang over hebben. Betekent dat als je verantwoordelijkheid neemt, je ook verantwoordelijk bent. We zijn toe aan echt samen waarin ZWF en WFHO optreden als één partij voor derden en zijn benieuwd of de achterban de noodzaak ook ziet.
 1. Hoe verschillend zal het worden t.o.v. nu?
  Voor Ed als bestuurder betekent dit dat de essentie van de samenwerking die er al jaren is, sinds de oprichting van de Zorgkoepel in 2015, alleen maar versterkt gaat worden. Voor Stefan betekent dit een organisatievorm waar ZWF aan toe is, zeker omdat er geen medisch bestuurder meer is. Er is wel een medisch manager die het huisartsenperspectief in de besluitvorming bewaakt. Naast het regioplan zijn de huisartsen bezig met de ontwikkeling van een visie hoe de huisartsenzorg er inhoudelijk uit zou kunnen zien. De Zorgkoepel ontwikkelt ook een eigen visie. Deze visies zullen met elkaar verweven moeten worden zodat in de toekomst (binnen nu en een korte tijd) er één visie komt van de nieuwe organisatievorm.

 2. In hoeverre worden de huisartsen meegenomen in het regioplan? Hoe verhouden zich ‘Het roer moet om’ en het eerdere manifest spoedzorg geschreven door een aantal huisartsen t.o.v. het regioplan?
  De kaderartsen, die vrij dichtbij zitten en door het bestuur van ZWF goed worden meegenomen, verder de hearing eind juni en de ALV begin juli. Daarnaast is het regioplan gecommuniceerd via HAweb en dus wat dat betreft wordt er het maximale gedaan om elke huisarts in de regio betrokken te laten zijn. De huisarts wil zelf ook volwaardig meedoen.
  Zowel het regioplan als ‘Het roer moet om’ en het manifest gaan in feite om optimale werkdruk en werkplezier te realiseren voor de huisarts, nodig om kwalitatief goede zorg te leveren.
 3. Welke rol heeft de Zorgkoepel?
  Het uitgangspunt tijdens het oprichtingssymposium van de Zorgkoepel eind 2014 is er nog: ontzorgen van de huisartsen. Nu, bijna 5 jaar verder, zie je dat dat de basis is maar dat er veel zaken bij gekomen zijn en accenten verschoven zijn. Ontzorgen betekent ook dat je als Zorgkoepel moet weten wat er in de huisartspraktijk speelt, wat de ontwikkelingen zijn, wat de visie van die huisartsen op hun vak is. Dit is geen statisch gegeven maar dit ontwikkelt zich mee met de huisartsgeneeskunde. Dit betekent dat door de ontwikkelingen de Zorgkoepel zich steeds meer gaat manifesteren niet alleen als een ‘ontzorger’ maar ook als een ‘belangenbehartiger’ voor de huisartsgeneeskundige zorg, in nauwe samenspraak met de WFHO. Het TMO (transmuraal overleg) is hier een mooi voorbeeld van, de Zorgkoepel regelt dat daar dokters met elkaar spreken zodat de huisartsgeneeskundige blik op die grote onderwerpen geborgd is. Ander voorbeeld is het schrijven van het regioplan, de penvoering. Puur als huisartsenorganisatie sta je machteloos maar wat een geluk dat we een Wendy hebben die samen met Marjolein de penvoering neemt met hoge betrokkenheid.
 4. Wat zijn de speerpunten van het regioplan?
  O&I: praktijkversterking, ICT, samenwerking met anderen, waaronder ook intensivering van de samenwerking in de wijk. Incidenteel geschiedt de samenwerking in de wijk al optimaal. Maar de vraag aan de huisartsen is om in die richting te gaan denken en die stap te zetten. Dat kan alleen wanneer huisartsen als uitgangspunt nemen dat ze, nog meer dan nu, wijkgericht willen werken. Dat betekent praktijkafbakening en dat betekent ook patiënten loslaten die buiten het kader vallen bijv. patiënten in verzorgingshuizen. Dus de empathie van huisartsen voor hun patiënten, hoe goed en begrijpelijk ook, zal op bepaalde momenten vervangen moeten worden door rationaliteit en dat kan soms moeilijk zijn. De relatie met je patiënt is de basis van je zorg als huisarts.
 5. Hoe past ZZWW in dit geheel?
  Zorg Zoals de Westfries het Wil is een belangrijk burgerinitiatief, zij signaleert en jaagt aan. Ze jaagt twee kanten aan, naar de huisartsen en Zorgkoepel: ‘Onze mensen zeggen dat …’ en naar de mensen toe: ‘Wij horen van de huisartsen en Zorgkoepel dat…’. Ze let op de totale uitkomst van alles wat we doen, van alle individuele partijen. Een zeer waardevolle organisatie, ze zijn zeer bevlogen. Altijd een open discussie en wederzijds respect, erg prettig. 
 1. Zijn er nog andere items niet genoemd?
  Praktijkopvolging is een item wat, zeker in de toekomst, speelt. We hebben te maken met toenemende vergrijzing en daardoor een toenemende zorgvraag, het aanbod praktijkzoekende huisartsen neemt af, waarnemers zijn lastig te vinden en (betaalbare) praktijkruimte vinden is lastig.