Uitnodigingen voor deelname aan onderzoek komen meestal terecht bij een van de kaderartsen. Deze regelt dat de onderzoeker een format voor informatie invult (zie bijlage) en de informatiematerialen voor praktijken en patiënten aanlevert. In onderling overleg (vaak per mail) worden negen criteria getoetst. Deze criteria betreffen relevantie, kwaliteit en uitvoerbaarheid van het onderzoek. Indien voldaan wordt aan deze criteria, worden er heldere afspraken gemaakt met de onderzoeker m.b.t. de implementatie en het delen van kennis. Vervolgens kan de onderzoeker zelf de huisartsen in onze regio uitnodigen voor deelname en aangeven dat de commissie wetenschappelijk onderzoek van ZWF een positief advies heeft gegeven. Als we erg enthousiast zijn over een bepaald onderzoek, zullen we de huisartsen via onze nieuwsbrief informeren en oproepen tot deelname. Als je zelf enthousiast bent over een bepaald onderzoek, kun je dit ook aangeven bij een van de kaderartsen en zullen we dezelfde methode hanteren.