Vergeten medicatie

Er is in afstemming met de ziekenhuisapotheker een lijst opgesteld met adviezen bij vragen over vergeten medicatie. Deze lijst is bekend bij de triagisten en via haweb inzichtelijk zie https://haweb.nl/do/document?id=3951347-646f63756d656e74

Protocol uwi

Het beleid op de HAP met betrekking tot het omgaan met vermoedens van een uwi en controle van urine’s, is aangepast aan de hand van de recente NHG standaard. Het protocol staat op haweb. https://haweb.nl/do/document?id=3951209-646f63756d656e74