Uit publicaties uit China en Italië bleek het aandeel van ‘major’ amputaties (boven de enkel) bij mensen met diabetes de afgelopen maanden te zijn toegenomen. Ook een publicatie vanuit het Amphia ziekenhuis (Breda) liet zien dat er relatief meer amputaties boven de enkel zijn uitgevoerd, al was dit niet het geval bij mensen met diabetes mellitus.

Het is daarom belangrijk om de normale preventieve voetzorg zo veel mogelijk te laten doorgaan met de daarbij passende voetcontroles.  Ga bij (telefonisch) contact met patiënt na of deze controle de afgelopen maanden inderdaad heeft plaats gevonden en stimuleer de controlemomenten aan te houden.