Van belang is dat het goede formulier gebruikt wordt ; en dat de aanvrager d.m.v. het kruisje aangeeft om welk onderzoek het gaat (reden van aanvraag). Dit heeft alles te maken met het inplannen van de afspraak, hetgeen tegenwoordig door het klantencontactcentrum gebeurt.

Op het formulier zelf staat dat de patiënt zijn/haar longmedicatie mee moet nemen, ook de apparaatjes die ze daarbij nodig hebben. Wij controleren altijd of de patiënt zijn/haar medicatie goed inhaleert en of hun voorzetkamer nog goed werkt en schoon is.

Verzoek: Kan de aanvrager aan de patiënt vragen medicatie en evt. apparaatjes mee te nemen.

Uitslagen van verricht onderzoek kunnen niet via Edifact verstuurd worden. Deze uitslagen worden per post of per email (als men weet dat dat de wens is) aan de praktijk verstuurd.’