Mycoplasma genitalium is een SOA die vroeger slecht gedetecteerd kon worden. Recent heeft Comicro een PCR ingevoerd waardoor M. genitalium goed gedetecteerd kan worden. Men kan gebruik maken van het normale afnamemedium voor SOAs: het APTIMA medium.

Behandeling – ook van de seksuele partner(s) – is in ieder geval nodig bij patiënten met symptomen en uitingen van infectie. Azithromycine gedurende 5 dagen (eerste dag 500 mg, gevolgd door 4 dagen 250 mg per dag) is de behandeling van eerste keus. Resistentie voor m.n. azitromycine (en in mindere mate moxifloxacine) neemt wereldwijd toe.

Het advies is om na 4 weken de test te herhalen om te controleren of de behandeling is aangeslagen.

Het een en ander kunt u ook na lezen in de Huisarts en Wetenschap van augustus 2018; https://www.henw.org/artikelen/mycoplasma-genitalium-een-nieuwe-soa