Het nieuwe formulier is bedoeld om elkaar beter te informeren, want hoe meer er wordt gedeeld met de pathologen hoe beter zij de huisartsen weer kunnen informeren. Het belangrijkste verzoek is dat per afnamelocatie een apart formulier ingeleverd dient te worden (dus een plekje op de arm en een plekje op de rug moeten beide een aanvraagformulier krijgen. Neem je 2 biopten uit 1 laesie dan kun je 2 potjes inleveren met 1 formulier).

Hoe het formulier vervolgens invullen? De lokalisatie van het verkregen PA-materiaal kan heel makkelijk aangekruist worden op een poppetje. Vervolgens kan de manier waarop het materiaal verkregen is aangekruist worden. Afhankelijk van het type afwijking kan vervolgens 1 van de volgende vakken ingevuld worden, ze hoeven dus niet allemaal ingevuld.

Verdacht melanocytaire afwijking: wat viel op aan de afwijking? Of wat was de reden voor het verwijderen? Alleen dat wat van toepassing is op het plekje dat verwijderd is. Huid neoplasma (niet melanocytair): Hieronder wordt bedoeld bv verrucae, fibromen BCC’s etc. Ook hier geldt invullen wat van toepassing is. Let op de markering, heb je een hechtdraad aangebracht, noteer waar die zit.

Ontstekingsbeeld (dermatitis): met name dit vak is voor de pathologen van belang want hoe meer info over lokalisatie, spreiding, co-morbiditeit of een eerdere behandeling, hoe meer kans op classificerende diagnose of beter toegespitste differentiële diagnose. Een voorbeeld: eventuele eerdere behandeling: al 2 maanden met corticosteroïden gesmeerd zonder effect (corticosteroïden veranderen het PA-beeld substantieel).

We hebben nog het kopje ander weefsel, dat houdt in ‘anders dan van de huid’, denk hierbij  bijvoorbeeld aan een cervixpoliep.

Hou in gedachten dat het formulier is bedoeld als geheugensteuntje voor de huisartsen om kenmerkende afwijkingen te noteren. Het is zeker niet de bedoeling om verplicht alle vakjes in te vullen. Belangrijk om te weten is dat een ‘verkeerd’ ingevuld formulier nooit retour zal worden gestuurd, dit is allemaal bedoeld om elkaar beter te informeren en dus betere zorg aan de patiënt te kunnen leveren. Wij hopen dat dit het werk van de huisartsen en van de pathologen zal veraangenamen, mochten er toch onhandigheden in het formulier zitten, laat het ons weten.