Alle medisch inhoudelijke documenten worden opnieuw geïnventariseerd en periodiek inhoudelijk beoordeeld en door de kwaliteitscommissie en/of de medisch coördinator vastgesteld. Elke geactualiseerde versie wordt op Haweb geplaats. De indeling van de documenten op Haweb wordt enigszins aangepast, zodat het makkelijker wordt om documenten terug te vinden.