17 nov 2017
Zorgorganisaties in West-Friesland slaan handen ineen voor een gezamenlijke spoed- en herstelzorg

Zorgorganisaties in West-Friesland hebben de handen ineen geslagen om één regionale spoed- en herstelzorg te realiseren voor mensen die tijdelijk medische zorg nodig hebben om te herstellen. Dit wordt Eerstelijns Verblijf genoemd. Vrijdag 17 november wordt de samenwerkingsovereenkomst feestelijk ondertekend.

De samenwerkende zorgorganisaties Omring, Wilgaerden, Westfriesgasthuis, Zorgkoepel West-Friesland en de Westfriese Huisartsenorganisatie hebben afspraken gemaakt over de uitvoer van Eerstelijns Verblijf (ELV). De resultaten van deze samenwerking zijn:

– Een gezamenlijke werkwijze en afspraken m.b.t. ELV in de regio West-Friesland.
– Via de website ‘herstelbedden.nu’ inzicht in het aantal beschikbare ELV plaatsen in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.

Met deze ELV afspraken en de website ‘herstelbedden.nu’ zetten de betrokken zorgorganisaties een belangrijke stap in de verbetering van de zorg voor patiënten in de regio. Wanneer de ene zorgaanbieder even geen beschikbare bedden heeft, kan de andere zorgaanbieder de verwijzer verder helpen. Zo helpen ze gezamenlijk om de patiënt zo snel mogelijk te voorzien van de juiste zorg.

Herstelbedden.nu
Vanaf 17 november kunnen verwijzers op de website www.herstelbedden.nu direct zien bij welke zorglocaties in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland er ELV plaatsen beschikbaar zijn en voor welk zorgtype. Zo kunnen verwijzers hun patiënten snel en passend plaatsen.

Herstelbedden.nu is een initiatief van Omring in samenwerking met:
• West-Friesland: Wilgaerden, Westfriesgasthuis, Zorgkoepel West-Friesland, Westfriese Huisartsenorganisatie
• Kop van Noord-Holland: HKN Huisartsen, Vrijwaard, Zorggroep Tellus, Woonzorggroep Samen, Noordwest Ziekenhuisgroep.

Eerstelijns Verblijf (ELV)
Eerstelijns Verblijf (ELV) is een kortdurend verblijf bij een zorgorganisatie zoals Omring en Wilgaerden. Patiënten kunnen gebruikmaken van ELV als zij tijdelijk vanwege medische redenen niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld na opname in het ziekenhuis. De huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis schat in dat de patiënt op korte termijn zal herstellen. Het doel van het verblijf is dan ook weer zelfstandig thuis te kunnen wonen.