Zorgkoepel West-Friesland staat voor optimale eerstelijns zorg in de regio West-Friesland en Wieringermeer. Een overkoepelende organisatie die innovaties en inzichten doorvertaalt naar de praktijk met een duidelijk doel voor ogen: het zorgen voor de patiënten en het ontzorgen van de huisartsen. In nauwe afstemming met andere partijen biedt ZWF integrale en samenhangende zorg aan mensen met een chronische aandoening, patiënten met een spoedzorgvraag en eerstelijns diagnostiek. Een professionele organisatie die regionaal zowel de rol heeft van initiator als van participant in optimale patiëntenzorg in de regio.

Zorgkoepel West-Friesland bestuurt en begeleidt drie organisaties:
Ketenzorg West-Friesland
Huisartsenpost West-Friesland
Diagnostisch Centrum West-Friesland

Bij alle zorg geldt dat efficiënte eerstelijnszorg wordt geboden, waarbij de huisarts de spil blijft bij de begeleiding en zo in staat is zijn functie als poortwachter richting tweedelijns zorg waar te maken. In de Zorgkoepel heeft de huisarts altijd uitgebreide inspraak en kan hij of zij zelf thema’s en verbeterpunten aandragen. De Zorgkoepel biedt zorg op maat die toongevend, transparant en toegankelijk is.

Het Diabetes Zorgsysteem heeft binnen ZWF de rol van landelijk expertisecentrum.