Raad van Bestuur

Zorgkoepel West-Friesland wordt momenteel bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur benoemd door de raad van toezicht.

Bestuur

20180613_HOOG_Winterswijk_142-2

De heer J. (Jeroen) Frequin

Jeroen heeft uitvoerige bestuurlijke ervaring in de eerstelijnszorg en regionale samenwerkingsverbanden.

Onder leiding van Jeroen zal de Zorgkoepel een bijdrage gaan leveren aan regionaal goed afgestemde patiëntenzorg.

Samen werken patienten en zorgverleners met onze zorgorganisatie aan een betere gezondheid in West Friesland.

Bestuur, toezicht en management

Zorgkoepel West-Friesland kent een raad van bestuur (RvB) en een raad van toezicht (RvT). De RvB is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid. Denk aan onderwerpen als het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden, patiëntveiligheid, kwaliteit, afspraken met zorgverzekeraars en andere zorgrelaties, facilitaire voorzieningen en de ondersteuning aan huisartsen. De dagelijkse leiding is in handen van het management.

De RvB wordt geadviseerd en getoetst door de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt de RvB qua zorginhoudelijk beleid geadviseerd door de huisartsendeelnemersraad, de medische adviesraad, diverse commissies, kaderhuisartsen/medisch coördinatoren en de cliëntenraad.

Governance code

De Governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden. De zorgkoepel werkt volgens de governance code.  http://www.brancheorganisatieszorg.nl/governancecode