Raad van bestuur

Zorgkoepel West-Friesland wordt momenteel bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur benoemd door de raad van toezicht.

Bestuur

JBp20150611-3686 - Stefan

De heer drs. S.J.J. (Stefan) Koomen
Na het afronden van zijn studie economie aan de Universiteit van Amsterdam in 2000 werkte Stefan Koomen als manager in de financiële dienstverlening en de zorgsector. Hij is een bevlogen bestuurder die zich namens de Zorgkoepel graag inzet voor het behoud van de unieke positie van deze regio. Met korte lijnen tussen huisartsen en medisch specialisten, de beste diabeteszorg ter wereld en de laagste zorgkosten van Nederland. Om die positie te houden is het volgens Stefan van belang dat we voorop blijven lopen in de veranderingen en blijven vernieuwen door de zorg te organiseren rondom te patiënt en ambitieuze doelen te stellen. Stefan maakt als bestuurder deel uit van het management team waarbinnen de aandachtsgebieden verdeeld zijn en wordt voor medische zaken bijgestaan door een medisch adviseur, een praktijkhoudend huisarts uit de regio.

 

foto Harry van CV

De heer H. (Harry) Vossebeld
Na een loopbaan in de ICT heeft Harry de overstap gemaakt naar PGGM waar hij de laatste 8 jaar werkzaam was als lid van het Executive Committee. Het is belangrijk de kwaliteit van de zorg in de regio nog verder te verbeteren door verdere samenwerking tussen de diverse zorgaanbieders. De Zorgkoepel West-Friesland vervult hierbij een cruciale rol die steeds belangrijker wordt. De interim inzet van Harry is er op gericht om de organisatie van de Zorgkoepel nog beter in staat te stellen haar ambitie te verwezenlijken: het invullen van een vertrouwde en betekenisvolle spilfunctie in het regionale zorglandschap.

 

 

Bestuur, toezicht en management
Zorgkoepel West-Friesland kent een raad van bestuur (RvB) en een raad van toezicht (RvT). De RvB is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid. Denk aan onderwerpen als het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden, patiëntveiligheid, kwaliteit, afspraken met zorgverzekeraars en andere zorgrelaties, facilitaire voorzieningen en de ondersteuning aan huisartsen. De dagelijkse leiding is in handen van het management. De RvB wordt geadviseerd en getoetst door de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt de RvB qua zorginhoudelijk beleid geadviseerd door de huisartsendeelnemersraad, de medische adviesraad, diverse commissies, kaderhuisartsen/medisch coördinatoren en de cliëntenraad.

Governance code
De Governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden. De zorgkoepel werkt volgens de governance code.  http://www.brancheorganisatieszorg.nl/governancecode_