Bestuur, toezicht en management

Zorgkoepel West-Friesland kent een raad van bestuur (RvB) en een raad van toezicht (RvT). De RvB is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid. Denk aan onderwerpen als het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden, patiëntveiligheid, kwaliteit, afspraken met zorgverzekeraars en andere zorgrelaties, facilitaire voorzieningen en de ondersteuning aan huisartsen. De dagelijkse leiding is in handen van het management van de drie betrokken organisaties. De RvB wordt geadviseerd en getoetst door de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt de RvB qua zorginhoudelijk beleid geadviseerd door de huisartsendeelnemersraad, de medische adviesraad, diverse commissies, kaderhuisartsen/medisch coördinatoren en de cliëntenraad van KZWF. De RvT van ZWF fungeert tevens als RvT van KZWF, DCWF en HAPWF.

Governance code

De Governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden. De zorgkoepel werkt volgens de governance code.  http://www.brancheorganisatieszorg.nl/governancecode_