Raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. De raad van toezicht bestaat uit vier personen, onder wie twee met medische achtergrond, een lid met juridisch/bestuurlijke deskundigheid en een lid met financiële deskundigheid. De leden worden door de raad van toezicht benoemd op basis van een profielschets, met daarbij de voorwaarde dat vier leden worden benoemd uit een voordracht:

  • Eén lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de cliëntenraad.
  • Eén lid wordt benoemd vanuit een bindende voordracht door het Dijklander Ziekenhuis (voormalig Westfriesgasthuis).
  • Twee leden met een medische achtergrond worden benoemd uit een bindende voordacht door de Westfriese Huisartsenorganisatie (WFHO).

Leden raad van toezicht:

  • De heer mr. W.P. (Paul) Rijksen (Voorzitter), zorgbestuurder, jurist
  • De heer dr. H.I.J. (Hajo) Wildschut, (voormalig) gynaecoloog/perinatoloog, initiatiefnemer van ‘Geboortehart’, wetenschappelijk publicist
  • De heer T.C.P. (Theo) Bakker, huisarts in Sneek en in Friesland bestuurlijk bezig met de organisatie van praktijkoverstijgende eerstelijns zorg
  • De heer G.L. (George) Kroes, registeraccountant en concern controller  bij Dokterszorg Friesland

Commissies van de raad van toezicht:

  • Financiën         :   T. Bakker, G. Kroes
  • Kwaliteit           :   H. Wildschut
  • Governance    :   P. Rijksen