Raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. De raad van toezicht bestaat uit zes personen, onder wie twee met medische achtergrond, een lid met juridisch/bestuurlijke deskundigheid en een lid met financiële deskundigheid. De leden worden door de raad van toezicht benoemd op basis van een profielschets, met daarbij de voorwaarde dat vier leden worden benoemd uit een voordracht:

  • Eén lid wordt benoemd uit een bindende voordracht van de cliëntenraad.
  • Eén lid wordt benoemd vanuit een bindende voordracht door het WFG
  • Twee leden met een medische achtergrond worden benoemd uit een bindende voordacht door de Westfriese Huisartsenorganisatie (WFHO).

Raad van toezicht:

  • De heer mr. W.P. (Paul) Rijksen (Voorzitter)
  • De heer H.C. (Henk) Bouman (Vice Voorzitter)
  • De heer J. (Jan) Burger
  • De heer R.H. (Bop) Dijkstra
  • De heer H.I.J. (Hajo) Wildschut
  • De heer T.C.P. (Theo) Bakker