Zorg gericht op zelfredzaamheid

Regionaal is meer mogelijk dan lokaal. Niet alleen organisatorisch maar ook qua preventie, begeleiding en behandeling. En ook qua bewustwording. Zorgkoepel West-Friesland werkt vanuit de visie dat mensen primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid. De reguliere gezondheidszorg ondersteunt hen bij het zo goed mogelijk omgaan met hun ziekte, maar bovenal om zo gezond mogelijk te zijn, te worden en te blijven. De maatschappij vraagt om professionele zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt. Zorg die gericht is op zelfredzaamheid. Zo helpt Zorgkoepel West-Friesland mensen bij het maken van ‘eigen’ keuzes. Een benadering die de mens aanzet tot zelfzorg en zelfmanagement. De schaarste aan capaciteit en middelen vraagt om het op maat organiseren van beschikbare zorg. Met het individu als uitgangspunt en duurzaam georganiseerde zorg als resultaat.