Goede zorg voor ieder kind en ieder gezin, dat willen we allemaal. Sinds de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij gemeenten ligt, verwijzen gemeentelijke wijkteams ook naar jeugdzorg instanties. Dit maakt overleg tussen huisartsen en wijkteams relevanter. In de praktijk blijkt dit niet altijd een vanzelfsprekendheid. Dat kan beter. Daarom investeren gemeenten in het plan jeugdzorg West-Friesland.

Om te bepalen hoe we een goed vervolg kunnen geven aan het plan jeugdzorg West-Friesland hebben we uw input nodig. U kunt ons eenvoudig helpen om het project een stap verder te brengen, door in 5-10 minuten bijgaande vragenlijst in te vullen. De inventarisatie komt overeen met die van vorig jaar. Zo krijgen we inzicht over de langere termijn. We stellen uw medewerking zeer op prijs!

Klikt u hier voor de vragenlijst