In de pilotperiode worden de labuitslagen verstuurt op de tijdstippen 16.00 uur en 7.00 uur. De pilot duurt 4 weken (t/m 12-4) en geldt voor alle huisartsen, verloskundigen, zorgprofessionals in de VVT en GGZ die diagnostiek aanvragen bij Diagnost-IQ. In deze periode ontvang je hopelijk completere berichten. Aan de inhoud van de berichten verandert niets. Bij acute uitslagen blijft de werkwijze dezelfde: deze worden doorgebeld naar de verwijzer/aanvrager. Daarnaast is het volgende belangrijk: als je onveilige situaties ervaart, opmerkingen hebt of vindt dat het niet goed werkt, neem dan contact op met Marlie Meester: 06-82780641 en/of huisartsen@dijklander.nl.

De pilot is een initiatief van Zorgkoepel West-Friesland, het Dijklander Ziekenhuis en Diagnost-IQ en wordt tijdig geëvalueerd met contactpersonen van de betrokken disciplines. Bij succes handhaven we de nieuwe verzendinstellingen.