De eerste resultaten van de pilot ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ in West-Friesland zijn positief. Uit de analyse blijkt dat de pilotpraktijken na start van de pilot 12% minder verwijzen naar het Dijklander Ziekenhuis dan in dezelfde periode in het jaar daarvoor. Het aantal diagnostiekaanvragen bij DCWF vanuit de pilotpraktijken is op hetzelfde niveau gebleven als in dezelfde periode in het jaar daarvoor. De werkbeleving van de huisartsen is sterk verbeterd. De huisartsen zijn meer tevreden over de rust in het spreekuur, het verloop van hun dag en zijn van mening dat zij betere zorg verlenen. Ook vindt er frequenter gezamenlijk overleg met patiënt en huisarts en intercollegiaal overleg tussen huisartsen plaats. Er is meer aandacht voor onderliggende factoren en oorzaken van klachten en er is meer tijd en ruimte om leefstijlfactoren te bespreken.

In West-Friesland nemen vier praktijken en een gezondheidscentrum (met 4 praktijken) deel aan de pilot die duurt tot eind 2019. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met het Dijklander Ziekenhuis en het Diagnostisch Centrum West-Friesland en wordt ondersteund door de Zorgkoepel West-Friesland en ZONH.

Meer informatie? Neem contact op met de projectleider Lizzy van der Kooij (l.vanderkooij@zonh.nl).