We zijn blij te mogen constateren dat deze bezoeken door onze huisartsen en praktijkondersteuners worden gewaardeerd. De komende maanden zullen we onze prioriteit leggen bij die onderwerpen waarvan de praktijken hebben aangegeven het meest in hun behoefte te voorzien.

Uit de inventarisatie kwam een duidelijke gemene deler naar voren: scholing en intervisie POH; ondersteuning functionaliteiten HIS en SAS VA en een betere afstemming in de communicatiestromen.

KZWF start met de oprichting van een klankbordgroep POH. Met als doel om vooraf te toetsen of en hoe onderwerpen het beste kunnen ‘landen’ binnen de dagpraktijken.