Wat houdt de module precies in?

ZWF wil zoveel mogelijk Praktijkmanagers opleiden. Het doel is een pool met correct opgeleide Praktijkmanagers te creëren welke op praktijken ingezet kunnen worden. De praktijkmanager zal aan het eind van het traject de praktijk zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten op ICT, HR en facilitairgebied.  ZWF zal op de achtergrond blijven als back-up.

Tevens zal er een praktijkscan plaats vinden, aan de hand daarvan een nulmeting om inzicht te krijgen op welk vlak de praktijk de meeste “zorg”  nodig heeft.

Als de huisartsenpraktijk besluit van de module ‘praktijkmanager’ gebruik te maken, zal ZKWF een correct opgeleide praktijkmanager voor 4 uur in de week aandragen vanuit de pool, mits de praktijk zelf een praktijkmanager heeft. Beschikt u over een eigen praktijkmanager, dan zal ook uw praktijkmanager de opleiding gaan volgen.

We hopen in de toekomst zo veel mogelijk praktijken uit heel West Friesland gebruik te laten maken van de module ‘pratijkmanager’

De volgende brainstorm zal plaats vinden op 3 Juni 2021. Hiervoor hebben zich op het moment dertien (13) praktijkmanagers voor aangemeld om deel te nemen.