De Zorgkoepel West Friesland werkt samen met haar partners (Omring, Wilgaerden, Geriant en WFG) aan toekomstbestendige zorg voor (kwetsbare) ouderen. Het is een belangrijk thema omdat tussen nu en 2040 het aantal ouderen in West Friesland zal verdubbelen.  Daarnaast verandert de ordening in de zorg in rap tempo waarbij met name accent wordt gelegd op zorg thuis, in de eerste lijn en het gemeentelijk domein.

Onze visie op ouderenzorg

Voor een goede kwaliteit van leven voor ouderen zijn aspecten van ziekte en zorg belangrijk, maar nemen welzijn, wonen en sociale contacten een minstens zo grote plaats in. We willen samenhangende zorg bieden en kiezen voor een model waarin de ouderen en diens familie / mantelzorgers centraal staan. Gezondheid zien we niet als geïsoleerd doel, gezondheid staat in dienst van welzijn. Ouderen zien we daarbij als mondige burgers, in staat tot eigen keuzes en die kunnen worden aangesproken op hun eigen rol en aandeel. En tenslotte zien we zorg niet als het unieke domein van alleen de professional maar beseffen we dat daarvoor meer dan ooit de samenwerking nodig is met informele zorg en welzijn/vrijwilligers.

Regionaal plan van aanpak

Samen met onze partners in de regio (Omring, Wilgaerden en Geriant) hebben wij een regionaal plan van aanpak opgesteld om de zorg zoals beschreven in de visie in te richten. Partners vanuit welzijnsorganisaties en het gemeentelijk domein zullen hier op korte termijn bij betrokken worden.

Projecten Zorgkoepel West Friesland

Naast de regionale aanpak voert de Zorgkoepel West Friesland een aantal ouderenzorgprojecten uit met als doel versterken van de huisartsenzorg door het maken van samenwerkingsafspraken met partners en ondersteunen van de praktijken. Dit betreft o.a. de volgende projecten:

  • Verbetering samenwerking tussen huisartsen en verzorgingshuizen.
  • Einde Leven Zorg project: vroegtijdig behandelwensen van kwetsbare ouderen in kaart brengen om op deze wijze onnodige en ongewenste (2e lijns) zorg te voorkomen.
  • Westfriese zorgbrug: het verbeteren van de continuïteit en veiligheid van zorg tussen het ziekenhuis en de thuissituatie na ziekenhuisopname door het inzetten van thuiszorg/verpleging/verzorging op maat bij kwetsbare ouderen
  • Ouderenzorg in ANW (avond-nacht-weekend) uren: Het doel van dit project is te zorgen voor een vloeiende zorg voor kwetsbare ouderen in de ANW uren.
  • Inrichting organisatie en uitvoering Eerstelijns verblijf bedden (ELV): kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg, aangewezen is.
    Zorgorganisaties in West-Friesland hebben de handen ineen geslagen om één regionale spoed- en herstelzorg te realiseren voor mensen die tijdelijk medische zorg nodig hebben om te herstellen. Op vrijdag 17 november wordt de samenwerkingsovereenkomst feestelijk ondertekend. Zie hier het persbericht. Zie ook het krantenartikel d.d. 21-11-2017 in het Noord-Hollands Dagblad.

Organisatie

Programma management:
Wendy van den Berg, manager zorgprogramma’s
Annet Wind, kaderhuisarts Ouderenzorg
Daniëlla Konopasek, programma coördinator ouderenzorg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy via de e-mail w.vandenberg@zorgkoepelwf.nl of telefonisch 06-22493695 of met Daniëlla via de e-mail d.konopasek@zorgkoepelwf.nl of telefonisch 06-34129820.

Symposium ouderenzorg oktober 2016
Donderdag 13 oktober 2016 werd in Oosterblokker het symposium ‘Positieve gezondheid en ouderenzorg in West-Friesland’ gehouden, georganiseerd door Zorgkoepel West-Friesland.
Klik hier voor het verslag-symposium-ouderenzorg-beter-oud-worden-in-west-frieslandd-d-13-oktober-2016.

Presentaties:
nr-1-pp-ouderenzorgsymposium-opening-en-afsluiting
nr-2-pp-symp-13-okt-stel-en-boorsma
nr-3-20161013-zorgkoepel-west-friesland-machteld-huber

Marijke Boorsma liet een filmpje maken, om te laten zien op welke wijze de zorgverleners in West-Friesland bouwen aan de ouderenzorg. Klik op de afbeelding:

fotobeeld-filmpje-ouderenzorg-2010