In de huisartsenpraktijk is plotselinge pijn op de borst meestal niet levensbedreigend en gerelateerd aan angst, klachten van het bewegingsapparaat of het maagdarmstelsel. In ongeveer 15% van de gevallen is er sprake van een cardiale oorzaak waarvan de helft direct levensbedreigend is,  je wilt niet dat je doktersassistente deze oorzaken mist.

Stichting DOKh en de Hartstichting hebben voor doktersassistentes de cursus “Acute pijn op de borst in de dagpraktijk” gemaakt. Voor meer informatie over deze E-learning zie: https://www.dokh.nl/doktersassistenten/e-learnings-en-open-inschrijvingen/e-learning-acute-pijn-op-de-borst-in-de-dagpraktijk