De projectgroep heeft daarom besloten de huidige verzendinstellingen te handhaven.

Wel zijn er nog aandachtspunten voor verwijzers. De doorlooptijd voor langere aanvragen (bv vit B12) is niet van invloed op de verzendinstellingen. Deze komen dus later binnen.

Bij gemiste en onleesbare labuitslagen is het verzoek om dit te blijven melden bij  huisartsen@dijklander.nl, onder vermelding naam verwijzer en patiëntgegevens/printscreen labuitslag.

De pilot was een initiatief van Zorgkoepel West-Friesland, het Dijklander Ziekenhuis en Diagnost-IQ.