De DM2 patiënten zijn per 1 juni weer opgeroepen voor fundus- en voetscreening volgens het nieuwe ontwerp diabeteszorg. De nevendiagnose Atrium Fibrilleren (AF) en DBC kwetsbare ouderen zijn binnen de gestelde deadlines geïmplementeerd.

Voor de diagnose AF zijn er ondertussen 1500 patiënten aangemeld en voor de DBC KO zijn er 560 patienten aangemeld. Een resultaat om gezien de omstandigheden (drukte in praktijk, vakantieperiode, samenloop AF) trots op te zijn. En er zijn praktijken die volgend kwartaal willen aansluiten.

De praktijkbezoeken zijn positief ervaren en hebben geleid tot constructieve feedback waar KZWF haar voordeel mee kan doen qua facilitering en ondersteuning van huisartsen en POH-ers. In een volgende nieuwsbrief komen we hier graag op terug.

KZWF heeft een belangrijke les getrokken uit het feit dat de implementatie van twee omvangrijke projecten (AF én DBC KO) tegelijkertijd binnen één kwartaal voor de praktijk een hoge belasting heeft genereerd. De diverse activiteiten die gemoeid gingen met de opstart van AF en KKO i.c.m. de opstart van de reguliere zorg (Covid-19) hebben geleid tot een piekbelasting voor de dagpraktijken.

Mooi om te kunnen concluderen dat dankzij alle inspanningen(!) de aanmeldingen op tijd zijn verwerkt zodat de uitbetaling in het derde kwartaal lukt.