Project ggz-zorg regio West-Friesland

Het project richt zich op:

  • Het formuleren van een visie op de ideale ggz zorg zowel in de huisartsenpraktijk als in samenwerking met de ggz aanbieders;
  • Het verkrijgen van inzicht naar vraag en aanbod;
  • Het verkennen naar verbetering in de samenwerkingsmogelijkheden binnen de brede ggz zorg in de regio West-Friesland,

Daarbij rekening houdend met zorgvragen, wensen en behoeften van patiënten en mogelijkheden en organisatie van betrokken ggz partijen.

Projectleiding: Carine den Boer, kaderhuisarts GGZ
Projectmanager ZWF: manager Zorgprogramma’s: Wendy van den Berg (w.vandenberg@zorgkoepelwf.nl)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carine via de e-mail c.denboer@kersenboogerd.nl.

Successen in 2018:

  • Doorstart van het project POH GGZ Jeugd in de gemeente Hoorn waaronder helder krijgen van privacyregels en taken/rollen in het werk.
  • Start van een nieuw project POH GGZ Jeugd in Medemblik: POH werkt in de huisartspraktijk en is ook aanwezig bij het wijkteam als liaison tussen de huisartsenpraktijk en het wijkteam.
  • Verkenning participatie Supranet Suïcidepreventie 113 voor huisartsen (scholing, bewustwording).
  • Versterking relatie en samenwerking tussen WFHO-ZWF en Vicino: besluitvorming dat ZWF deel gaat nemen in de directie van Vicino en West-Friese huisartsen in de huisartsenadviesraad. Vicino is een huisartsenondersteuningsorganisatie in de GGZ zorg.
  • Bestuurlijk overleg GGZ NHN en HONK-HKN-WFHO/ZWF opgestart. Inmiddels een aantal keer bijeen geweest: concrete acties en dossiers besproken.