Samen met de 7 Westfriese gemeenten gaat ZWF in afstemming met de WFHO  een impuls geven aan de zorg aan jeugd en/of kwetsbare gezinnen, door intensievere contacten tussen huisartsen en wijk-/gebiedteams.

WFHO en regiowethouder ondertekenen convenant samenwerking bij jeugdhulpMaandag 10 april 2017 was de ondertekening van een convenant: een goede en noodzakelijke stap in de jeugdhulp en content met het commitment van de gemeenten hierin.

De uitvoering van het werkplan zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid en aansturing van de Zorgkoepel.
Wendy van den Berg, manager zorgprogramma’s, is aanspreekpunt (w.vandenberg@zorgkoepelwf.nl), en Maaike Koerhuis is nauw betrokken als coördinator/projectleider.

20170410 convenant jeugdhulp gemeenten – huisartsen def
2017-04-11 plan van aanpak jeughulp 2017 WFHO-ZWF extern

Successen 2018:
Uitvoering werkplan Jeugd 2018 met de 7 West-Friese gemeenten, o.a. ondersteunen en monitoren van de relatie tussen huisartsen en de gemeenten over goede verwijsafspraken, informatiebalie en omgang met privacy.