Wist je dat:

 • De inclusie enorm verschilt per praktijk, van 1 tot 56 ouderen per praktijk? Dit heeft waarschijnlijk vooral te maken met onbekendheid en beperkingen m.b.t. de inzet POH
 • Je prima een multidomein analyse kunt doen zonder vragenlijst, als je maar de domeinen goed in je hoofd hebt? Dan krijg je een natuurlijker gesprek en kun je je meer richten op wat ouderen zelf belangrijk vinden.
 • Je je bij het uitzetten van acties richt op wat voor de oudere zelf het meest belangrijk is, naast acties tbv het verminderen van risico (vallen, ondervoeding, etc)
 • Je niet voor alle geïncludeerde ouderen een MDO hoeft de doen?
 • Je wel met alle ouderen jaarlijks het behandelwensengesprek blijft voeren?
 • Je het (mini-)medicatiereview apart codeert onder 49.02?
 • Ouderen en familieleden blij zijn met deze manier van werken en zelf ook acties op zich willen nemen uit het zorgplan?
 • Je je bij het uitzetten van acties richt op wat voor de oudere zelf het meest belangrijk is, naast acties t.b.v. het verminderen van risico (vallen, ondervoeding, etc.)?
 • Het waarschijnlijk voor jezelf financieel gunstiger is als je ouderen includeert ook al heb je nog geen behandelwensengesprek gevoerd?
 • Het handig is om naast de inclusie van kwetsbare ouderen die veel zorg vragen, ook ouderen die wat minder zorg vragen te includeren, zodat het financieel middelt?
 • Er handige filmpjes op de website van ZWF staan m.b.t. de uitvoering van het zorgprogramma?
 • ZWF zelf twee POH-ouderen in dienst heeft en die inzet in 3 praktijken?
 • ZWF bezig is met de inzet van wijkverpleegkundigen in de rol van POH-O?
 • We 4 x per jaar scholingen organiseren voor de POH-O? Dit jaar staan nog valpreventie en de sociale kaart op het programma.
 • ZWF ook intervisie bijeenkomsten organiseert voor de POH-O?
 • Je POH vragen kan stellen via de HAweb groep POH-O WF?
 • Je vragen m.b.t. organisatie kunt stellen aan Angela Mulder, amulder@ketenzorgwf.nl?