Sinds 2014 is de HAPWF in gesprek met de spoedeisende hulp (SEH) van het Dijklandziekenhuis (DLZ). Daar waar de visie op een geïntegreerd spoedplein en de uitgangspunten ongewijzigd lijken staat de locatie binnen het GGZ onder druk. Daar waar in het oorspronkelijke vlekkenplan de huisartsenpost staat ingetekend op de begane grond van de GGZ (voormalige ruimte Geriant) zou de GGZ voornemens zijn deze ruimte te gebruiken voor eigen doeleinden.

November 2020 is bekend of de intentie om te komen tot een spoedplein door de besturen van ZWF en DLZ wordt omgezet in een ‘go’ of ‘no go’ v.w.b. de locatie GGZ of dat we dienen uit te kijken naar een alternatief. Einddoel is één spoedpost waar m.b.v. één integraal spoedplein de patiënt terecht kan voor spoedzorg voor zowel de huisarts als voor de medisch specialist