Op 1 juli zijn we daadwerkelijk gestart met de  AF-patiënten in de keten. In de maanden daarvoor hebben jullie dossieronderzoek gedaan en patiënten geïncludeerd. Bij het schrijven van dit stukje zijn dat er ruim 1600 van de 3000 patiënten voor inclusie die we hadden verwacht. Bij de verwachtte 3000 patiënten zijn we er van uit gegaan dat 60% van de AF patiënten niet onder controle is van de tweede lijn, wellicht hebben we dit te hoog ingeschat. In een volgende nieuwsbrief komen we hier op terug.

De verplichte E-learning van BSL is door de POH’s goed gevolgd, de huisartsen blijven hier nog wat bij achter. Het is de bedoeling dat per praktijk tenminste ook 1 huisarts deze nascholing heeft gevolgd. De link naar deze E-learning: https://www.ketenzorgwf.nl/e-learning-af/ een activatie code voor de e learning AF kunt u opvragen bij Scholingscoordinator@ketenzorgwf.nl

De meer op de praktijk gerichte nascholing voor POH’s en huisartsen, die samen met de cardiologen uit het DLZ in september online is gegeven, wordt op 19 januari herhaald. Meer informatie hierover en aanmelden: https://www.ketenzorgwf.nl/uitnodigingen/

In oktober hebben we jullie een korte vragenlijst gestuurd over de vorderingen in de praktijk van het  AF-project, deze is nog niet door alle praktijken ingevuld. De antwoorden hebben we nodig om over te kunnen gaan tot uitbetaling van de vergoedingen voor het dossieronderzoek en het volgen van de e-learning.