Per vandaag is het mogelijk naar radiologie te verwijzen via Zorgdomein. Een interne werkgroep heeft hier de afgelopen maanden aan gewerkt. Een afvaardiging van de Waterlandse en West-Friese huisartsen heeft de werkwijze en inzichtelijkheid van de verwijzingen getest. Daar willen we hen hartelijk voor danken!

Hoe kan ik mijn patiënt verwijzen? 
Kies zoals in het plaatje wordt aangegeven kies voor het zorgpad radiologie en volg de stappen

Naamloos1

Hoe krijgt mijn patiënt belangrijke voorbereidende informatie mee? 
Zorg dat het mobiele nummer van de patiënt wordt ingevuld en het mailadres. De patiënt krijgt een mail met een link in zijn mailbox. Via de link is alle informatie in te lezen hoe men zich moet voorbereiden op de behandeling/afspraak.

Voor patiënten die alsnog alle informatie op papier willen hebben vink je “patiënt op papier informeren” aan. De verwijzing inclusief alle voorbereiding kun je uitprinten.

Naamloos2

Let op: 

  • De gynaecologische echo’s worden nog steeds aangeboden via het zorgpad gynaecologie/verloskunde (niet via radiologie)
  • Aanvragen voor het vaatlab blijven ook onveranderd (niet via radiologie)
  • Echo bovenbuik en echo buik is aan te vragen via Echo Abdomen

Mocht je inhoudelijk opmerkingen hebben, mail deze naar huisartsen@dijklander.nl 
Voor technische ondersteuning kun je contact opnemen met de ZorgDomein- helpdesk: 020-4715282

We willen je vragen vanaf nu via ZorgDomein te verwijzen. Het blijft in deze overgangsperiode mogelijk om ook via een papieren verwijzing in te sturen. We volgen dit nauwlettend en zullen tijdig communiceren als we gaan stoppen met papieren verwijzingen.

In Purmerend blijft het mogelijk om zonder afspraak een röntgenfoto te laten maken.

Het aanbod radiologie in ZorgDomein zullen we evalueren in het huisarts-vakgroepoverleg Radiologie. Dit zal in de komende periode worden gepland en gecommuniceerd worden via HZW en ZWF.