In overleg met de Medisch Advies Raad, kaderarts CVRM, cardioloog en de Trombosedienst is een nieuw formulier geïntroduceerd. Het betreft een formulier om een patiënt op verantwoorde wijze om te zetten van een VKA naar een DOAC, of andersom. Huisartsen zetten steeds vaker patiënten om van een VKA naar een DOAC. De NHG beschrijft in de CVRM-richtlijn hoe dit te doen. Het formulier is afgeleid van het formulier dat de cardiologen gebruiken bij omzetting, ook zij laten de organisatie van correct omzetten over aan de Trombosedienst. Gelieve dit formulier te gebruiken en het op het formulier beschreven proces te volgen bij het omzetten van VKA op DOAC of andersom.