Geachte collega,

Vanuit het Julius Centrum afdeling huisartsgeneeskunde (UMC Utrecht) in samenwerking met de afdeling ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC (locatie VUmc) is een Europees consortium opgericht om onderzoek te doen naar profylaxe voor recidiverende urineweginfecties bij oudere vrouwen. Hiervoor zijn wij op zoek naar oudere vrouwen (70 jaar of ouder) met recidiverende urineweginfecties (3 of meer per jaar) om deel te nemen aan een Europese triple blind-gerandomiseerde studie.

De studie in het kort

Patiënten zullen door middel van loting toegewezen worden aan behandeling met methenamine hippuraat of placebo gedurende 6 maanden.  Methenamine is geen antibioticum maar een antisepticum, waarmee in Scandinavië ruime ervaring is opgedaan. Helaas is er nauwelijks onderzoek beschikbaar naar de effectiviteit bij langdurig gebruik1. Omdat er potentieel grote voordelen bestaan van methenamine hippuraat voor profylaxe van recidiverende urineweginfecties (weinig bijwerkingen en geen resistentie-ontwikkeling) zou aangetoonde effectiviteit een grote stap vooruit betekenen. Deze studie gaat in 4 landen lopen, waarbij UMCU deelnemend centrum is in Nederland.

Belasting voor de praktijk

De belasting voor u als huisarts zal minimaal zijn: na eenmalige HIS-selectie en uitnodiging per brief van de patiënten die in aanmerking komen, zorgen wij als onderzoekers voor de informed consent, verstrekking van de medicatie en follow-up. Een arts van het studieteam is de voorschrijver van de studiemedicatie. U als huisarts hoeft gedurende de studie dus geen registratieformulieren in te vullen of aanvullende onderzoeken of onderzoekshandelingen te doen bij deelnemende patiënten. U verricht dus care as usual, ook als de patiënt een urineweginfectie krijgt. U hoeft hierover geen contact op te nemen met het studieteam.  U en de eigen apotheek van de deelnemers worden door de onderzoekers geïnformeerd over de deelname ten behoeve van medicatiebewaking.  Patiënten geven voor deelname aan de studie toestemming om retrospectief enkele gegevens uit het HIS te halen, zoals medicatiegebruik en medische voorgeschiedenis.

Belasting en procedure voor de patiënte

Patiëntes die naar aanleiding van de uitnodigingsbrief geïnteresseerd zijn, nemen contact op met het studieteam. Indien een patiënte geïnformeerde toestemming geeft aan de onderzoeker om deel te nemen aan de studie, zullen  de onderzoekers bij inclusie een aantal vragen stellen aan de deelnemer. Na start met de studiemedicatie houden de onderzoekers vervolgens bij óf en zo ja, wanneer deelnemers een urineweginfectie ontwikkelen. Maandelijks nemen de onderzoekers contact op met deelnemers om te horen hoe het gaat. Tevens vragen de onderzoekers aan deelnemers om eventuele bijwerkingen te melden bij het studieteam. En om contact op te nemen met de huisarts én met het studieteam bij klachten van een urineweginfectie. Gedurende de infectie neemt het studieteam wekelijks contact op met de deelnemer. Na behandeling met de studiemedicatie (6 maanden) wordt de deelnemer nog 6 maanden gevolgd door het studieteam. De studiedeelname duurt in totaal 12 maanden.

Doet uw praktijk mee?

Wij hopen hiermee uw interesse gewekt te hebben. Bent u bereid eenmalig de 70+ patiëntes die in uw praktijk in aanmerking komen per brief te attenderen op onze studie? Graag nemen we binnenkort contact met u op. Als u aanvullende vragen heeft, kunt u contact op nemen met Wim Groen, Email: w.g.groen@amsterdamumc.nl.

Met vriendelijke groet,

Wim Groen, Senior onderzoeker, afdeling Ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC locatie VUmc en Julius Centrum, UMC Utrecht.

Tamara Platteel, huisarts postdoc onderzoeker, Julius Centrum, UMC Utrecht
Theo Verheij, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde, Julius Centrum, UMC Utrecht
Cees Hertogh, specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC locatie Vumc.

1 https://www.cochrane.org/CD003265/RENAL_methenamine-hippurate-for-preventing-urinary-tract-infections