Verzoeken tot wijzigingen in ZorgDomein worden als eerste voorgelegd aan de Medische Adviesraad (MAR) van DCWF, daarna wordt dit advies beoordeeld door de vakgroep van Diagnost-IQ of Comicro die een weloverwogen keuze maken of het verzoek gehonoreerd wordt.

Een aantal verzoeken voor wijzigingen is reeds besproken. Vanwege ICT uitdagingen bij Diagnost-IQ kunnen deze nog niet doorgevoerd worden, tot januari 2021 kunnen deze wijzigingen helaas nog niet doorgevoerd worden. De Laboratorium Informatie Systemen (LIS) van de 3 Diagnost-IQ locaties worden gesynchroniseerd. Tot het eind van dit jaar neemt dit de ICT ondersteuning in beslag.

Desondanks is het wel gelukt om enkele wijzigingen in de aanvraagmodule van

ZorgDomein- Diagnost-IQ aan te passen. De andere verzoeken staan in de wacht tot eind dit jaar.

  1. Bij vaak gekozen bepalingen is toegevoegd: micro-albumine / kreatinine-ratio

1

2. COVID-19 antistoffen test toegevoegd aan Diagnost-IQ portaal

2